uw partner voor software ontwikkeling, advies en training
English

Algemene Voorwaarden

Op alle diensten en leveringen van Integrant zijn de FENIT voorwaarden van toepassing zoals deze gedeponeerd zijn bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003. Deze kunt u hier inzien of downloaden. Wij zenden u desgewenst kosteloos een exemplaar toe.